Zakoni i propisi

  • Zakon o knjižnicama  (NN 17/201998/2019114/2022)
  • Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
  • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)
  • Standard za narodne knjižnice (NN 103/2021)